17 Ocak 2014 Cuma

Servera K Simgesi Ekleme

Bu kod yardımıyla birlikte elmorad ve karus olmak üzere 2 ırktan son 6 kişide yani toplamda 12 kişi de K simgesi çıkar. Patche lüzum yoktur. Clientlerde K simgesinin symbolu mevcuttur.
Sadece 6 + 6 = 12 kişide K simgesi çıkar. Bunu üzerinde oynayarak artırabilirsiniz. Fakat 12 kişi gayet güzel bir sistemdir.
Vereceğim kodu QA = Query Analyzer'e uygulamanız yeterlidir.

Kod:
update USER_KNIGHTS_RANK set strName = 'Training Knight' where shIndex = 45
update USER_KNIGHTS_RANK set strName = 'Training Knight' where shIndex = 46
update USER_KNIGHTS_RANK set strName = 'Training Knight' where shIndex = 47
update USER_KNIGHTS_RANK set strName = 'Training Knight' where shIndex = 48
update USER_KNIGHTS_RANK set strName = 'Training Knight' where shIndex = 49
update USER_KNIGHTS_RANK set strName = 'Training Knight' where shIndex = 50
İyi günlerde kullanın.
NOT : Bazı databaselere göre değişkenlik yapar. Buda K simgesinin çıkmasını engelleyebilir

Günlük NP Sıralaması

1. KOD SQL içindir.
2. KOD Aga Panel İçindir
3. KOD Normal Herhangi Bir Panel İçindir

Kod:
Query Analyzer'a Girip Gerekli Column'u Ekleyelim
------
ALTER TABLE USERDATA
 ADD GunLukLoyalty int

------
------
Eklenecek Tablo : 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[GUNLUK_NP_TAKIP]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[GUNLUK_NP_TAKIP]
GO

CREATE TABLE [dbo].[GUNLUK_NP_TAKIP] (
  [StrUserID] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,
  [Giris] [int] NULL ,
  [cikis] [int] NULL 
) ON [PRIMARY]
GO

------

1. Account_Logout Procedure'sine girelim

BEGIN TRAN'ın Hemen Altına Yapıştıralım

----- gunluk baslangic
DECLARE @girisnp int , @cikisnp int , @id varchar(50), @logvarmi int
select @id = StrCharID from CURRENTUSER where StrAccountID = @AccountID
select @girisnp = Giris from GUNLUK_NP_TAKIP where StrUserID = @id
select @cikisnp = Loyalty from USERDATA where StrUserID = @id
if @girisnp > @cikisnp 
BEGIN
update USERDATA set GunlukLoyalty = GunlukLoyalty + (@girisnp - @cikisnp) where StrUserID = @id
DELETE FROM GUNLUK_NP_TAKIP where StrUserID = @id
END
if @cikisnp > @girisnp
BEGIN
update USERDATA set GunlukLoyalty = GunlukLoyalty + (@cikisnp - @girisnp) where StrUserID = @id
DELETE FROM GUNLUK_NP_TAKIP where StrUserID = @id
END
---- gunluk bitis

Kodumuzu Yapy?tyrdyktan Sonra Kaydedip Çykalym Bu Procedure'den.


2. Load_User_Data Procedure'sine girelim

EXEC REPAIR_USER_STAT_POINTS @id hemen üstüne gelicek ?ekilde kodu yapy?tyralym : 

-- gunluk baslangic
DECLARE @girisnp int
select @girisnp = Loyalty from userdata where StrUserID = @id
insert into GUNLUK_NP_TAKIP (StrUserID, Giris, Cikis) VALUES (@id, @girisnp, '0')
-- gunluk bitis

EXEC REPAIR_USER_STAT_POINTS @id

Kodumuzu Yapıştırdıkdan Sonra Kaydedip Çıkalım QA Kapatalım.
QA Açtıktan Sonra Günlük NP'nin Çalışması İçin Bu Kodu Yapıştırıyoruz ;

update userdata set GunlukLoyalty = '0' ve F5'E Basyyoruz 

( Her Gün Saat 00:00'da Bu Kodu Girmelisiniz ki Günlük NP'yi Sıfırlansın. Bunu JOB İşlemleri İle Otamatik Yapabilrsin. )

Günlük NP Proceduresinin Sağlıklı Çalışması İçin Ne Gerekiyorsa Yaptık Burada İşimiz Bitmiştir...
Altta Verdiğim KOD Aga Panel İçindir. Onunda Altında Normal Panel İçin Vereceğim

Kod:
<? 
// Oturumlar 
ob_start(); 
session_start(); 


if ($_SESSION['sesusera'] == '') { 
   
   
  echo 'Üye Girisi yapiniz!'; 
   
  } 
   
  else { 

?> 
<center> <B> <a href="index.php?sayfa=gunluk"> Ortak Gunluk Siralama </a> | <a href="index.php?sayfa=gunluk&irk=hmn"> Human Gunluk Siralama </a> | <a href="index.php?sayfa=gunluk&irk=krs"> Karus Gunluk Siralama </a> 

<br /><br />Hergun Saat 24:00'da resetlenir.<br /> 


 <? 
$irkg = $_GET['irk']; 

if ($irkg == '') { 
   
   $irkgunluk = "ORTAK"; 
   
   
  } 
  elseif ($irkg == 'hmn') { 
     
    $irkgunluk = "HUMAN"; 
    $irks = "2"; 
     
    } 
    elseif ($irkg == 'krs') { 
     
    $irkgunluk = "KARUS"; 
    $irks = "1"; 
     
    } 
     
    else { 
       
      $irkgunluk = "ORTAK"; 
       
      } 
       
      if ($irks == '') { 
         
        /// ORTAK 
         
        ?> 
        <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" /> 
<title><? echo $titled; ?></title> 
<link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
 <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 {color: #000000} 
.style2 {color: #FFFFFF} 
.style3 {color: #FFFFFF; font-weight: bold; } 
--> 
</style> 

</head> 

<body background="../imgs/bg.jpg" topmargin="0" marginheight="0"> 
<table width="520" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tr> 
  <td height="24" align="left" >&nbsp;<img src="../imgs/arti.gif" width="9" height="9" />&nbsp;<strong><center>Gunluk NP Siralamasi - <? echo ($irkgunluk) ; ?></strong></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <? 
  function GNation($nation) 
{ 
  if ($nation == 1) { 
    $nation = '<img src="../imgs/karus.gif">'; 
  } elseif ($nation == 2) { 
    $nation = '<img src="../imgs/elmo.gif">'; 
  } 

  return $nation; 
} 
?> 
  <td align="left" valign="top" background="../imgs/bg.png"> 

    <table width="520" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

     <?   
   

$results=odbc_exec($conn,"SELECT TOP 50 strUserID, Level, Nation, Class, Knights, Loyalty, GunlukLoyalty strCharID FROM USERDATA  ORDER BY GunlukLoyalty DESC, LEVEL DESC"); 
$asd = 0; 
$tablo_1 = ' 
 <center> <tr> 
   <td width="25" align="center" background="../imgs/menubg.gif" bgcolor="#FF9900"><b><font color="#ffffff">Sira</span></td> 
 
  <td width="100" align="center" height="14" background="../imgs/menubg.gif" bgcolor="#FF9900"><b><font color="#ffffff">Karakter Ady </span></td> 
  <td width="100" align="center" background="../imgs/menubg.gif" bgcolor="#FF9900"><b><font color="#ffffff">Level</span></td> 
   
 
  
  <td width="100" align="center" background="../imgs/menubg.gif" bgcolor="#FF9900"><b><font color="#ffffff">National Point</span></td>  
 <td width="100" align="center" background="../imgs/menubg.gif" bgcolor="#FF9900"><b><font color="#ffffff">Gunluk NP</span></td> 
 </tr> 
'; 
echo $tablo_1; 
while (odbc_fetch_row($results)) { 
$user = odbc_result($results,1); 
     
  $np = odbc_result($results, 6); 
  $aylik = odbc_result($results, 7); 
  $level = odbc_result($results, 2); 
  $clan = odbc_result($results, 5); 
  $clannm = odbc_result($results, 5); 
    $clanr=odbc_exec($conn,"SELECT IDName FROM KNIGHTS WHERE IDNum = '$clan'"); 
  $clan=odbc_result($clanr, 1); 
  if ($clan == '') { 
    $clan = 'Yok'; 
  } 
  $sira++; 

?> 

<? 


$tablo_2 = ' 

      <tr class="textwhite"> 
      <td align="center"><font color="#990000">'.$sira.'</font></td> 
   
      <td align="center"><a href="index.php?sayfa=userdetay&karakter='.$user.'"><font color="#990000">'.$user.'</a></td> 
      <td align="center"><font color="#990000">'.$level.'</font></td> 
        
          
           
<td align="center"><font color="#990000">'.number_format($np).'</font></td>            
<td align="center"><font color="#990000">'.number_format($aylik).'</font></td> 
     </tr> 
'; 
echo $tablo_2; 
} 

?>  
  </table></td> 
 </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

         
    <?    } 
         
         
        else { ?> 
           
          <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" /> 
<title><? echo $titled; ?></title> 
<link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
 <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 {color: #000000} 
.style2 {color: #FFFFFF} 
.style3 {color: #FFFFFF; font-weight: bold; } 
--> 
</style> 

</head> 

<body background="../imgs/bg.jpg" topmargin="0" marginheight="0"> 
<table width="520" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tr> 
  <td height="24" align="left" >&nbsp;<img src="../imgs/arti.gif" width="9" height="9" />&nbsp;<strong><center>Gunluk NP Siralamasi - <? echo ($irkgunluk) ; ?></strong></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <? 
  function GNation($nation) 
{ 
  if ($nation == 1) { 
    $nation = '<img src="../imgs/karus.gif">'; 
  } elseif ($nation == 2) { 
    $nation = '<img src="../imgs/elmo.gif">'; 
  } 

  return $nation; 
} 
?> 
  <td align="left" valign="top" background="../imgs/bg.png"> 

    <table width="520" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

     <?   
   

$results=odbc_exec($conn,"SELECT TOP 50 strUserID, Level, Nation, Class, Knights, Loyalty, GunlukLoyalty strCharID FROM USERDATA WHERE Nation = '".$irks."'  ORDER BY GunlukLoyalty DESC, LEVEL DESC"); 
$asd = 0; 
$tablo_1 = ' 
 <center> <tr> 
   <td width="25" align="center" background="../imgs/menubg.gif" bgcolor="#FF9900"><b><font color="#ffffff">Sira</span></td> 
 
  <td width="100" align="center" height="14" background="../imgs/menubg.gif" bgcolor="#FF9900"><b><font color="#ffffff">Karakter Ady </span></td> 
  <td width="100" align="center" background="../imgs/menubg.gif" bgcolor="#FF9900"><b><font color="#ffffff">Level</span></td> 
   
 
  
  <td width="100" align="center" background="../imgs/menubg.gif" bgcolor="#FF9900"><b><font color="#ffffff">National Point</span></td>  
 <td width="100" align="center" background="../imgs/menubg.gif" bgcolor="#FF9900"><b><font color="#ffffff">Gunluk NP</span></td> 
 </tr> 
'; 
echo $tablo_1; 
while (odbc_fetch_row($results)) { 
$user = odbc_result($results,1); 
     
  $np = odbc_result($results, 6); 
  $aylik = odbc_result($results, 7); 
  $level = odbc_result($results, 2); 
  $clan = odbc_result($results, 5); 
  $clannm = odbc_result($results, 5); 
    $clanr=odbc_exec($conn,"SELECT IDName FROM KNIGHTS WHERE IDNum = '$clan'"); 
  $clan=odbc_result($clanr, 1); 
  if ($clan == '') { 
    $clan = 'Yok'; 
  } 
  $sira++; 

?> 

<? 


$tablo_2 = ' 

     <tr class="textwhite"> 
      <td align="center"><font color="#990000">'.$sira.'</font></td> 
   
      <td align="center"><a href="index.php?sayfa=userdetay&karakter='.$user.'"><font color="#990000">'.$user.'</a></td> 
      <td align="center"><font color="#990000">'.$level.'</font></td> 
        
          
           
<td align="center"><font color="#990000">'.number_format($np).'</font></td>            
<td align="center"><font color="#990000">'.number_format($aylik).'</font></td> 
     </tr> 
    
'; 
echo $tablo_2; 
} 

?> 
  </table></td> 
 </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
<? 
           
           
           
           
           
          } 

  } 

?>

Kod:
<?php //Cimmy-Ah1CxM Tarafindan yeniden yazıldı..

ob_start(); 
session_start(); 

$dns_Adi = "KN_Online"; //Db Adınız
$dbuser = "cem"; //Database güvenlik adi
$dbpass = "cimmy"; //database güvenlik şifresi

$conn = odbc_connect("$dns_Adi","$dbuser","$dbpass") or die ("Veri Tabanı Bulunamadı.");

?> 

<center> <a href="gunluk.php"> Ortak Gunluk Siralama </a> | <a href="?irk=hmn"> Human Gunluk Siralama </a> | <a href="?irk=krs"> Karus Gunluk Siralama </a> 

<br /><br />Hergun Saat 24:00'da resetlenir.<br /><br /> 

        
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" /> 
<title>3nqiN Günlük NP Sıralaması</title> 
<style>
body{
 font-weight:bold;
 font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
}
a,a:hover{
 text-decoration:none;
 color:orange;
}

#Tablo {
Width:520px;
border-spacing:0;
border-padding:0; 
border:1px solid black;
}

#Tablo .baslik{
Height:20px;
background:orange;
border:1px solid black;
}
#Tablo td{
color: #990000;
border:1px solid black;
}
.textwhite:hover{
 background:grey;
}

</style>
</head> 
 
<?php

$irkg = $_GET['irk']; 

if ($irkg == '') { 
   
   $irkgunluk = "ORTAK"; 
   
}elseif ($irkg == 'hmn') { 
     
    $irkgunluk = "HUMAN"; 
    $irks = " Where Nation = '2' "; 
     
}elseif ($irkg == 'krs') { 
     
    $irkgunluk = "KARUS"; 
    $irks = " Where Nation = '1' "; 
     
}else { 
    $irkgunluk = "ORTAK"; 
       
} 

         

 function GNation($nation) 
  { 
  if ($nation == 1) { 
    $nation = '<img src="http://www.**********.com/imgs/karus.gif">'; 
  } elseif ($nation == 2) { 
    $nation = '<img src="http://www.**********.com/imgs/elmo.gif">'; 
  } 
   return $nation; 
  } 
  echo'<table id="Tablo">';   

$results=odbc_exec($conn,"SELECT TOP 50 strUserID, Level, Nation, Class, Knights, Loyalty, GunlukLoyalty strCharID FROM USERDATA $irks ORDER BY GunlukLoyalty DESC, LEVEL DESC"); 
$sira = 0; 
echo ' 
 <tr class="Baslik"> 
  <td align="center">Sıra</td> 
  <td align="center">Karakter Adı </td> 
  <td align="center">Level</td> 
  <td align="center">National Point</td>  
  <td align="center">Gunluk NP</td> 
 </tr> 
'; 
while (odbc_fetch_row($results)) { 
  $user = odbc_result($results,1); 
  $np = odbc_result($results, 6); 
  $aylik = odbc_result($results, 7); 
  $level = odbc_result($results, 2); 
  $clan = odbc_result($results, 5); 
  $clannm = odbc_result($results, 5); 
    $clanr=odbc_exec($conn,"SELECT IDName FROM KNIGHTS WHERE IDNum = '$clan'"); 
  $clan=odbc_result($clanr, 1); 
  if ($clan == '') { 
    $clan = 'Yok'; 
  } 
  $sira++; 


echo ' 
     <tr class="textwhite"> 
      <td align="center">'.$sira.'</td> 
      <td align="center">'.$user.'</td> 
      <td align="center">'.$level.'</td>          
      <td align="center">'.number_format($np).'</td>            
      <td align="center">'.number_format($aylik).'</td> 
     </tr>';
} 
echo '</table>';
?> 
</body> 
</html>
Yukarıdaki Kodu gunluk.php Olarak Kayıt Ediniz.

Video Çekme Programı İndir

Knight Online ‘ da video çekmeyi veya kaliteli resim çekmeyi isteyen arkadaşlar için mükemmel bir kayıt programıdır. Fraps ile Knight Online veya istediğiniz herhangi bir oyunun videolarını çekebilir, çözünürlükleri ile oynayabilir, sadece bir tek tuş ile video kaydını başlatabilirsiniz.
Programın kullanımı oldukça basit ve rahattır. İndirdikten sonra setup.exe ‘ den programı kurup, video kaydetmeye başlayabilirsiniz. Ücretsiz sürümdür.
İndirmek için buraya tıklayın.

Trko Full Client İndir

Pvp server aradığınızda karşınıza muhtemelen bir sürü yeni ve eski server çıkacaktır fakat bunların içinde öyle bir tanesi varki oda TrKo, belirli sayıda oyuncuya sahip ve nerdeyse 5 yıla yakın bir süre sunucusunu açık tutmuş ve uzun vadede açık tutacak bir server tercih ettiğinizde gönlünüz rahat bir halde pk atabilirsiniz. Size vereceğimiz download linki ile indirebileceğiniz Client ile TRKO pvp serverine direkt olarak bağlanabileceksiniz. TRKO.OrG Server yaklaşık 5 yıldır açık ve kolay, level kasma derdi olmayan bir serverdir. Aşağıda download linkini bulabilirsiniz.
Client: İndirmek için buraya tıklayın.

Sql 2005 Kurulumu

İndirme linkleri
1- EKLENECEK
2- EKLENECEK

Not : Bilgisayarınızda NET Framework 2.0 yüklü olması gerekir .

lk yazımızda MS SQL Server 2005 ile hayatımıza ne gibi yenilikler geldiğinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise artık işe koyulmanın vaktinin geldiğini düşünüyor ve MS SQL Server 2005'in kurulumu ile devam ediyoruz.

Yazımız bol resimli bir anlatıma sahip olacak. Belli başlı aşamalarda nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsediyor olacağız. Zira MS SQL Server 2005 yeni bir installer ile karşımıza çıkıyor.

DVD'nin çalışmasının ardından karşınıza ilk gelecek olan ekran;


Bu aşamada MS SQL Server 2005'i yüklemek için bilgisayarınızda hangi yazılımsal ve donanımsal gereksinimlere ihtiyacınız var bunları görebilir, SQL Server Upgrade Advisor'u yükleyebilir, MS SQL Server 2005 Server araçlarını, Books Online'ı ve örnek veritabanı dosyalarını yükleyebilir, Native Client bileşenlerini yükleyebilir, yada DVD ile ilgili işlemlerinizi yapabilirsiniz.

MS SQL Server 2005'i bilgisayarınıza kurabilmek için öncelikle IIS'in yüklü olması, IE 6.0 ve üzerinde bir browserın sisteminizde var olması ve Windows Installer 3.1'in yüklü olması gerekiyor. Windows Installer 3.1'in yüklü olmaması durumunda DVD içersinden Tools klasöründe bulunan setup ı kullanabilirsiniz.

Biz direk yükleme işlemine başlamak için "Server components, tools, Books Online and samples" sekmesini seçiyor ve devam ediyoruz. Karşımıza ilk olarak klasik "End User Licence Agreement" çıkıyor. Çoğumuzun yaptığı gibi yazılanları okumuyor ve checkboxu işaretleyerek ileri aşamalara doğru yol alıyoruz
Bir sonraki aşamamız MS SQL Server 2005 kurulumu için gerekli olan bileşenlerin yüklenmesi aşaması. Bu aşamada seyretmekle yetiniyoruz. Ve ardından karşımıza gelecek sihirbaz ekranını "next" ile geçiyoruz.

Bu aşamadan sonra MS SQL Server 2005 kurulumu bilgisayarınızda bir tarama gerçekleştiriyor. Gerekli donanımsal yapıya sahip misiniz, IIS yüklü mü, vs. Bu alanda alabileceğiniz warning ve error mesajlarına dikkat etmenizi öneririm. Örneğin IIS yüklü değilse bu konuda bir warning mesajı alacaksınız. kuruluma devam edebilirsiniz lakin IIS'i yinede kurmalısınız. Ancak error kodlu mesajları iyi değerlendirmelisiniz.
Bir sonraki aşamamız ise CD Key... Bu aşamaya kadar başarıyla geldiyseniz burada elinizdeki MS SQL Server 2005 DVD'si kapağında bulunan Product Key'i girerek devam edebilirsiniz.

şimdi karşımıza çıkacak olan ekran ise bize yüklemek istediğimiz MS SQL Server 2005 bileşenlerini soruyor. Burada gereksiz kaynak kullanımını önlemek adına sadece kullanacaklarınızı işaretleyebileceğiniz gibi şayet ilk kez bu ürünle tanışıyor ve tüm fonksiyonlarını test etmek istiyorsanız tüm bileşenlerini kurabilirsiniz.
Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta şu ki tüm bileşenleri seçseniz bile MS SQL Server 2005 ile beraber gelen samples ve sample database bileşenleri yüklenmiyor. Bu nedenle herşeyi seçtikten sonra "Advenced" a tıklayarak Sample bileşenlerini de yükleyin. Özellikle yeni tanıştığınız bu ürün üzerinde bazı demo çalışmalar yapacaksanız elinizin altında örnek bir database'in bulunması işinize yarayacaktır. SQL Server 2000 versiyonunda "pubs" ve "northwind" database leri varken MS SQL Server 2005 ile beraber "Adventureworks" isimli bir database karşımıza çıkıyor.
Sonraki aşamamız ise instance yaratılması ve workstation bileşenlerinin yüklenmesi aşaması. şayet default instance yerine farklı bir instance kullanmak isterseniz bu aşamada değişikliğinizi yapabilirsiniz.

Bir sonraki aşamamız Authentication Mode aşaması. Burada MS SQL Server 2005'inizin kullanıcı yetkilendirme ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Ben mixed mode seçeneğini seçmeyi uygun buluyorum her zaman.
Ve sona yaklaşıyoruz. karşınıza gelecek ekranda sizden talep edilen bilgi hangi dil ayarlarını kullanacağınız bilgisi. Seçiminizi bir listeden yapabilir yada default seçimlere boyun eğebilirsiniz. Takip eden menüde ise MS SQL Server 2005'inizin konfigürasyon ayarlarını yapmanızı sağlıyor.
Ve artık sona ciddi anlamda yaklaştık.  Size şu ana kadar yaptığınız tüm seçimlerin bir özeti gösteriliyor.
ve kurulum başladı!
Kurulum bize biraz farklı gelecektir. Zira sıralı bir kurulum değil. Listenin 3. bölümünden başlayan kurulum bir anda 5. sekmeye geçiyor sonra tekrar 3'e dönüyor. Bu nedenle aceleci olmamanızı öneririm. Kurulumun tamamen bitmesini beklemelisiniz.

15 Ocak 2014 Çarşamba

Orjinal Myko Database

Kerem-Orta Orjinal Myko Database
Myko Database i Gunumuz Hilelerine ve Duzenıne Gore Uyarladım
Database Özelliklerimiz
Exp Oranı Myko Nun %1000 Katıdır
Drop Oranı Monsterların Clasına Goree Degıstırıldı [ Ayrıntılı Bilgi Drop Listte Mevcuttur ]
Tr Karakter Tamamen Fix
Yan Char Dupe Tamamen Fix
Casttle Siege War Tamamen Fix
Tüm Skiller Sorunsuz Ve Eşittir
Tüm Droplar Sorunsuzdur
Tüm Görevler %100 Mykodur Görevlerin Hepsi Fix ve Sorunsuzdur
Master Oto Değildir 
54 ve 57 Kagıdı Dropları Yoktur Gorew Ile Yapılmaktadır Gorevlerı Acıklaması Ile Altta Belirticeğim
62 Skill Kagıtları Görevledir Görevlerin Acıklamasını Altta Belirticeğim
70 Skilleri Görevledir Acıklamalarını Altta Belirticeğim
Oyuncular Sizlere Tek Tek Drop Sormasın Diye Myko Droptur % leri İle Oynanmıstır ek olarak Drop Listesi Verilecektir Konuyu Takıp Edın

Drop Listesi Hakkında Biraz Bilgi
Drop Listesinde Sabit 3 Item Cıkmaz
Usko Tarzi Grup Drop Vardir 
Bir Yaratıkdan 100 E Yakın Item Dusebılır
Opal Saphire Crystal : DTS ve Skelletton Turlerınden Cıkmaktadır
Full Plate Turleri : Lamia Turlerı ,Apost ve Deru Ash Knight Turlerınden Cıkmaktadır
Sheller : Eslant Yaratıklarından Cıkmaktadır
Chitinler : Golem Turlerınden Cıkmaktadır
Bunları Bılmenız Yeterlı
Neyden Ne cıktıgını % Kac Oranında Cıktıgını Ogrenmek Icın Drop Listesi Veriyorum

Drop Listesi indirdiğiniz dosyaların içindedir.


Casttle Siege WAR [ CSW ]

Csw Tamamen Tarafimdan Fixlenmiştir
Csw Tamamen Myko Tarzidir
Kazanan Clan Delos ve Maradonun Haracını Yer
Castle Siege savaşları delos adı verilen bir alanda yapılmaktadır. Delosu kontrol eden clanın lideri Morodon ve Delos'dan gelen vergileri almaktadır. Delosu kontrol edebilmek için delosda bulunan kaledeki Artifact(kristal)'ı kırmanız gerekmektedir.
Castle Siege Savaşına Katılım
Castle siege savaşına katılabilmek için temel şart Grade 3 seviyesinde bir clan üyesi olmak ya da Grade 4 seviyesinde bir clan üyesi olup Grade 3 veya üzeri seviyedeki bir clanla hizalanmış olmaktır.
Castle siege savaşına Çarşamba ve Cumartesi 15:30 ( KOST ) `de girebilirsiniz. Savaşta yer alabilmek icin 15:20 saatinde Delos'ta olmanız gerekiyor..
Görevler ve Acıklamaları

HTML-Kodu:
Level 60 Görevi : Master Specialty Skill (Warrior'lar için)
Lobo Pendant, Lupus Pendant, Lycaon Pendant, 10 Crystal, 10 Opal, 10 Crude Sapphire alıyor ve Warrior Master Skaky'e veriyorsunuz. O da sizi master yapıyor. (Warrior master skaky Breth'de 270,1655, Piana'da 1700,380)
Level 60 Görevi : Master Specialty Skill (Rogue'ler için)
Tail of Shaula, Tail of Lesath, 10 Blood of Glyptodont, Fang of Bakirra, 10 Crystal, 10 Opal ve 10 Crude sapphire topluyor ve bunları Secret Aget Clarance'ye veriyorsunuz. (Karus için Bellua Village(1420,1290), El Morad için Asga(1090,1130)) O'da sizi master yapıyor...
Level 60 Görevi : Master Specialty Skill ( Mage'ler için)
Kekuri Ring, 50 Gavolt Wings,50 zombie eyes, Cursed Bone, Feather of Harpy Queen, 10 Blood of Glyptodont, 10 Crystal, 10 Opal ve 10 Crude Sapphire toplayıp bunları Arch Mage Drake'ye veriyorsunuz. (Karus için Linate, El Morad için Raiba) O da sizi master yapıyor...
Level 60 Görevi : Master Specialty Skill (Priest'ler için)
Holy Water of temple, 10 Crystal, 10 Opal, 10 Crude Sapphire ve 10,000,000 coins'i Priest Minerva'ya veriyorsunuz. O da sizi master yapıyor...
Level 62 Görevi : Master Skill Quest (Warrior'lar için)
Feather of Harpy, 30 Sapphire ve 5,000,000 Coin'i Warrior Master Skaky'e veriyorsunuz. O da size Scream Scroll veriyor.
Level 62 Görevi : Master Skill Quest (Rogue'ler için)
Kekury Ring, 30 Crystal ve 5,000,000 Coin'i Secret Agent Clarance'ye veriyorsunuz ve o da size Magic Shield Scroll veriyor
Level 62 Görevi : Master Skill Quest (Mage'ler için)
3 Blessed Enchant Scroll (STR), 3 Blessed Enchant Scroll (HP), 3 Blessed Enchant Scroll (INT), 3 Blessed Enchant Scroll (MAGIC) ve 5,000,000 Coin'i Arch Mage Drake'ye veriyorsunuz. O da size Absolute Power Scroll veriyor.
Level 62 Görevi : Master Skill Quest (Priest'ler için)
100 Zombie Eyes, 30 Opals ve 5,000,000 Coin'i Priest Minerva'ya veriyorsunuz. O da size Judgement Scroll veriyor.
Level 54 Görevi : Thorn Magic (Mageler için)
Arch Mage Drake ile Thorn Magic Quest hakkında konuşuyoruz. Bize 30 opaL , 30 cyrstaL , 30 da crude Sapphire 
Level 57 Görevi : Impact Magic (Mageler için)
Arch Mage Drake ile Impact Magic Quest hakkında konuşuyoruz. Bize 5,000,000 ve Goblin Armor 
70 LvL Skill Gorevleri
Warrior:
1 Silver Bar
1 Scream Scroll
1 Tail of Lesath
30 Opals
20 Magic Hammers
50 Tyon meat
30 Orc Bracelets

Rogue:
1 Magic Shield Scroll
1 Silver Bar
1 Fang of Bakirra
20 Cursed Bones
30 Blood of Glyphodonts
5 Abyss Wings
50 Tentacles

Priest:
1 Silver Bar
1 Judgment Scroll
1 Feather of Harpy Queen
30 Crystals
30 Zombie Eyes
2 Abyss Eyes
50 Poison Sacks
Mage:
1 Silver Bar
1 Absolute Power Scroll
1 Tail of Shaula
30 Crude Saphires
30 Bones of Dragon Tooth
20 Sweeping Potions
50 Bee Stings

Eski Hell Breaker Gorunumu Patchlere Eklıdır
Eski 1299 CZ Patchlerde Eklidir 
Hell Breakerı Gosteremedım SOACS Exeye Baska Itemler Gomulu

Database + MAP Link

HTML-Kodu:
MediaFire : http://www.mediafire.com/?w8qf89uul45831j
Multi Upload : http://www.multiupload.nl/KDK5BI1S3J
Hotfile : https://hotfile.com/dl/186749600/19e5d7a/keremortamyko.rar.html
Rar Pass :
HTML-Kodu:
keremorta

9 Ocak 2014 Perşembe

Pvp'nin Açılımı Nedir ?

Öncelikle “PVP server nedir?” ne anlama gelir buna bir açıklık getirelim. Açılımı public Private Server (özel, halka yani herkeze açık sunucular)’dır. Birçok oyunun Türkiye ve yurtdışı localli binlerce PVP serveri bulunmakta. Bu oyunlar arasında MMORPG dünyasının ünlü isimleri başı çekiyor. Knight Online, Silkroad, Metin2, en popülerleri arasındadır.

Yapımcı şirketin oyun dosyalarını paylaşması veya illegal yollarla dosyaların ele geçirilmesi ile piyasaya hızlı bir şekilde PVP server akını oldu. Hosting üzerine kurulan bu serverların dosyaları üzerinde değişiklikler yapılarak, farklı bir oyun ve sohbet ortamı yaşatmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra PVP serverlardan iyi yönetildiği taktirde gelir elde edebilmekte mümkün. Bunu oyun parası veya edit item dediğimiz oyuncuya özel eşyalar sağlıyor.

PVP serverlar, oyun piyasasını fethetmiş durumda. Hatta öyle ki, büyük server olarak nitelendirilern serverlerin 20000 kullanıcısı bulunmakta. PVP serverlar sayesinde, oyuncuların kendi zevklerine göre takılabilecekleri yeni alternatifleri oluyor.. Aynı zamanda hosting firmaları ve server sahipleride maddi gelir elde etmiş oluyor. Yani sadece bir oyun diyerek geçmemiz yanlış oluyor. Sırf bu işten binlerce kişi kazanç elde edip, eğleniyor. Şuan bile oyunun dosyalarını satın alıp, hosting kiralayarak kendi PVP serverınızı kendi keyfinize göre ayarlayıp, açabilirsiniz.

Konumuzu kısaca özetleyecek olursak; PVP serverlar, yasal olmayan ve oyun dosyaları değiştirilmiş, eğlence ve sohbet amaçlı serverlardır. Ufak bir araştırmayla istediğiniz oyunun PVP serverını bulabilirsiniz.